هيات علمي
صفحه اصلي
متون عمومي
ورود كاربران
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت شماره تماس شماره فاکس مقاله نشر کتاب
1 مرتضی دستلان   دکتری آموزش زبان انگلیسی هیات علمی  07144450624 گویا 07144467005 3  
2 هوشنگ مرادی دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی هیات علمی  07144450624 گویا 07144467005 1  
3 عبدالعلی رحیمی دانشجوی دکتری زبان انگلیسی هیات علمی  07144450624 گویا 07144467005 3 1
4 محمد مهدی صدقی دکتری زمین شناسی هیات علمی  07144450624 گویا 07144467005 6  
5 مختار باصری کارشناسی ارشد حسابداری هیات علمی  07144450624 گویا 07144467005 5  
6 ناصر صادقیان کارشناسی ارشد الهیات هیات علمی (مدیر حراست استان)  07144450624 گویا 07144467005 2  
7 علیرضا شهوندی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی هیات علمی (رئیس دانشگاه سعادتشهر)  07144450624 گویا 07144467005 2  
8 عبدالله سعادتمند دکتری آمار هیات علمی  07144450624 گویا 07144467005 2
1
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما