صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
جشنواره ها
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود


شنبه 31 خرداد 1399 جشنواره های فرهنگی ملی و کشوری دانشگاه پیام نور

جشنواره ملی کرونا و رسانه

http://resaneh.pnu.ac.ir

جشنواره ملی فیلم و عکس

http://film.pnu.ac.ir

جشنواره ملی خاطره با طعم کرونا

http://khatereh.pnu.ac.ir

جشنواره دلنوشته های من و نهج البلاغه

Farhangi.tehran@pnu.ac.ir

چهارمین جشنواره کشوری رویش

http://rooyesh.pnu.ac.ir

هفتمین جشنواره کشوری حرکت

http://harekat.pnu.ac.ir

چهارمین جشنواره کشوری نشریات

http://nashriyeh.pnu.ac.ir

جشنواره کشوری راهیان نور (یاوران نور)

R.noor.pnu@gmail.com

بیست و چهارمین جشنواره کشوری قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

http://quranst.pnu.ac.ir

 
امتیاز دهی