صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
جشنواره ها
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
وبینار ظرفیت سازی برای مدیریت پایدار منابع آب در عصر تحولات دیجیتالی
زمان: يكشنبه 22 تير 1399
مكان:
 
امتیاز دهی