كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
جشنواره ها
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
وبینار ظرفیت سازی برای مدیریت پایدار منابع آب در عصر تحولات دیجیتالی
زمان: یکشنبه 22 تیر 1399
مكان:
 
امتیاز دهی