كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
جشنواره ها
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
درخت کاری در دانشگاه پیام نور صفاشهر کاشت نهال در دانشگاه پیام نور صفاشهر
کاشت نهال در دانشگاه پیام نور صفاشهر انجام شد.
    به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور صفاشهر به منظورگرامیداشت هفته منابع طبیعی و طرح ایجاد فضای سبز در دانشگاه پیام نور صفاشهر این برنامه با حضور دکتر محمودی سرپرست دانشگاه پیام نور صفاشهر و کارکنان اداری در دانشگاه پیام نور صفاشهر برگزار شد. با توجه به اهمیت درختکاری در اسلام و همچنین ضرورت فرهنگ سازی برای ترویج و گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست، در این برنامه با غرس تعدادی نهال در محوطه دانشگاه پیام نور صفاشهر، سنت پسندیده درخت کاری انجام شد و حاضرین هریک با غرس یک نهال این روز را گرامی داشتند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر