كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
جشنواره ها
زمان ديجيتال سرور
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
همايش ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
انتخاب محل آزمون فعال شد. 🔻اطلاعیه؛

دانشجوی عزیز
با پرداخت شهریه متغیر، میتوانید علاوه بر مشاهده نمره میان ترم، در صورت نیاز محل آزمون پایان نیمسال خود را نیز تغییر دهید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر